Left Terugkeren naar winkel
Besteloverzicht

Je winkelwagen is leeg

Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden (CGV) voor bestellingen op de website www.velvetshop.be

Hieronder stellen wij u graag onze Algemene Verkoopvoorwaarden voor waarop alle diensten die wij op www.velvetshop.be aanbieden gebaseerd zijn. Op www.velvetshop.be bieden wij u gepersonaliseerd winkelen en service aan die aansluiten bij uw interesses en specifieke behoeften. Op www.velvetshop.be verkopen wij Velvet Shop-artikelen en artikelen van Velvet Shop-partners.

 1. SLUITING VAN HET CONTRACT EN LEVERINGEN

1.1 Op de site www.velvetshop.be worden overeenkomsten uitsluitend in het Frans en het Nederlands gesloten. In het geval van bestellingen van Velvet Shop-artikelen is uw medecontractant Pulp Fashion sprl, Universitélaan 17, 1050 Brussel, België. 1.2 Om een ​​artikel te kopen en dus een bestelling te plaatsen, moet u het artikel aan uw winkelmandje toevoegen. U kunt zelf het aantal artikelen kiezen dat u wilt bestellen. Vervolgens moet u uw klantaccountgegevens invullen, de leveringsmethode en betalingsmethode kiezen en, indien van toepassing, uw promotiecode invoeren. U kunt dan de details van uw bestelling controleren en, indien nodig, eventuele fouten corrigeren voordat u uw bestelling plaatst. De essentiële kenmerken en de prijs van onze producten worden aangegeven op de pagina's met de gedetailleerde beschrijving van de producten in de online winkel. Met de knop “bestelling bevestigen” kunt u uw bestelling bevestigen, waarna deze definitief wordt en er een verkoopovereenkomst tot stand komt. Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling per e-mail. Houd er rekening mee dat de levering van de bestelde producten plaatsvindt tegen vooruitbetaling (reservering) na ontvangst van de volledige betaling van de verkoopprijs en eventuele bezorgkosten. Daarom vragen wij u de verkoopprijs onverwijld en uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van onze orderbevestiging te betalen.

1.3 Wij behouden ons het recht voor om de schuld die verband houdt met uw aankoop over te dragen aan derden, in het bijzonder aan Pulp Fashion sprl. In een dergelijk geval stemt u ermee in om rechtstreeks aan deze derde partij te betalen na eenvoudige informatie van ons en met deze derde partij samen te werken om de verkoopprijs terug te vorderen.

1.4 Indien u op de pagina “overzicht van uw bestelling” kiest voor compensatie voor de CO2-voetafdruk van uw bestelling, is dit een integraal onderdeel van het contract voor uw bestelling. Voordat wij het contract afsluiten, geven wij u op de pagina “overzicht van uw bestelling” het bedrag van de bijdrage aan. 1.5 Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij zijn vrijgesteld van het leveren van de bestelde goederen in het volgende geval van overmacht: als wij zelf de bestelling voor de goederen in de juiste vorm hebben geplaatst, maar niet op tijd zijn geleverd door onze leveranciers. Voor vrijstelling van levering is tevens vereist dat de onbeschikbaarheid van de goederen niet aan ons te wijten is, dat wij er niet uitdrukkelijk mee hebben ingestemd het risico van de levering te dragen en dat wij u zo snel mogelijk op de hoogte hebben gesteld van de onbeschikbaarheid van de goederen. Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt de bestelling geannuleerd en storten wij de door u reeds betaalde bedragen terug. 1.6 Indien wij de goederen niet op voorraad hebben, zullen wij alle aan u gedane betalingen onverwijld terugbetalen. We kunnen niet verplicht worden om de bestelde goederen elders te betrekken, aangezien we het risico van inkoop niet aanvaarden, zelfs niet voor generieke producten (waarbij alleen het type en de kenmerken van de goederen worden beschreven). Onze voorraad omvat de relevante Velvet Shop-partnervoorraad zodra de partner Velvet Shop-merchandise wordt besteld. Elke aansprakelijkheid voor niet-beschikbare goederen is beperkt tot de door u gedane betalingen voor de niet-beschikbare goederen, die wij zonder onnodige vertraging zullen vergoeden. 1.6 Wij leveren uitsluitend in België. Wanneer deadlines worden uitgedrukt in werkdagen, bedoelen we met werkdagen alle dagen tussen maandag en vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

 1. PRIJS, LEVERINGSKOSTEN, EXPRESS LEVERING EN EIGENDOMOVERDRACHT

2.1 De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen vermeld in het aanbod op het moment van de bestelling. De aangegeven prijzen zijn de definitieve prijzen, inclusief alle belastingen. 2.2 De goederen blijven ons eigendom of dat van de Velvet Shop Partner tot de volledige betaling van de verkoopprijs en, indien van toepassing, de leveringskosten. 2.3 Wij nemen de bezorgkosten voor onze rekening, met uitzondering van de kosten voor expresverzending. Voor bepaalde bestellingen bieden wij een expreslevering aan. Indien deze dienst u wordt aangeboden, wordt deze optie getoond tijdens het bestelproces. Expresslevering duurt maximaal 2 werkdagen. Als uw bestelling na dit tijdstip niet bij u is afgeleverd, vergoeden wij de bezorgkosten.

 1. BETALING

3.1 Wij accepteren de volgende betaalmethoden: bankkaart, creditcard, Maestro, factuur, directe bankoverschrijving en beveiligd PayPal-betalingssysteem. Afhankelijk van elke bestelling behouden wij ons echter het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet of andere aan te bieden. Wij accepteren alleen betalingen vanaf bankrekeningen binnen de Europese Unie (EU). Alle kosten die verband houden met uw betaling zijn voor uw rekening. 3.2 Indien u met een creditcard heeft gekocht, wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven op de dag dat uw bestelling wordt verzonden. 3.3 Het niet (volledig) betalen van de factuur op de vervaldag leidt tot de invoering van een interne en externe invorderingsprocedure. Bij een interne herinnering verzonden door Velvet Shop wordt een forfaitaire administratiekost van 5,50 EUR aangerekend. Wanneer Velvet Shop de invordering van de vordering aan een derde toevertrouwt, bijvoorbeeld aan een incassobureau, wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding aangerekend van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 40 euro. Op elk bedrag dat op de vervaldag niet (volledig) is betaald, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de vervaldag tot aan de datum van volledige betaling. Bovendien zal bij elke laattijdige betaling vanwege Velvet Shop de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% zonder voorafgaande ingebrekestelling. Elk geschil met betrekking tot de betaling of de uitvoering van leveringen valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel. 3.4 U stemt ermee in om facturen en creditnota's uitsluitend in elektronische vorm te ontvangen.

 1. GEBRUIK VAN KORTINGSBONNEN

4.1 Kortingsbonnen worden alleen gratis verspreid in het kader van promotieacties. Ze hebben een vervaldatum, kunnen niet worden gekocht en zijn niet overdraagbaar. 4.2 Kortingsbonnen zijn slechts geldig voor de aangegeven periode en kunnen slechts één keer per bestelling worden gebruikt. Bepaalde producten kunnen worden uitgesloten van het voordeel van kortingsbonnen. Een kortingsbon kan niet worden gebruikt om cadeaubonnen te kopen. Per kortingsbon kan een minimaal aankoopbedrag worden opgegeven. 4.3 Om gebruik te kunnen maken van een kortingsbon dient de bestelwaarde minimaal gelijk te zijn aan het kortingsbedrag. Het verschil tussen het bedrag van de kortingsbon en de prijs van uw bestelling kunt u via elke aangeboden betaalmethode betalen. Het krediet dat door de kortingsvoucher wordt gerealiseerd, is niet restitueerbaar en levert geen rente op. In geval van gehele of gedeeltelijke retournering van de goederen wordt het deel van de prijs dat met de kortingsbon is betaald, niet aan u terugbetaald. 4.4 Om een ​​voucher op een bestelling toe te passen, moet u de vouchercode invoeren voordat u de bestelling verzendt. Het toepassen van kortingsbonnen op reeds verzonden bestellingen is uitgesloten. Tenzij anders vermeld, is het niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen te combineren. 4.5 Als u bij uw aankoop een kortingsbon heeft gebruikt, behouden wij ons het recht voor om u de niet-gedisconteerde prijs van de goederen in rekening te brengen wanneer, als gevolg van gedeeltelijke herroeping, het totale bedrag van de resterende bestelling lager is dan of gelijk is aan de waarde van de kortingsbon.

 1. GEBRUIK VAN CADEAUBONNEN

5.1 Cadeaubonnen zijn kortingsbonnen die u kunt aanschaffen. Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van Velvet Shop-artikelen en Velvet Shop Partner-artikelen, de aankoop van andere cadeaubonnen is uitgesloten. Het eventuele verschil tussen het bedrag van de cadeaubon en de prijs van uw bestelling kunt u via elke aangeboden betaalmethode betalen. Indien de waarde van uw cadeaubon groter is dan het totaalbedrag van uw bestelling, wordt het verschil op uw klantenrekening bijgeschreven. 5.2 Om het tegoed dat bij een cadeaubon hoort te kunnen gebruiken, moet u de code invoeren die op de cadeaubon staat voordat u uw bestelling verzendt. 5.3 Het door de cadeaubonnen gematerialiseerde tegoed is niet rentedragend en kan niet worden terugbetaald, zelfs niet als u gebruik maakt van uw wettelijke herroepingsrecht. 5.4 U kunt de waarde van een cadeaubon op uw klantenaccount bijschrijven of het saldo van uw klantenaccount raadplegen via de rubriek “mijn cadeaubonnen en tegoeden” op www.velvetshop.be .

 1. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT BIJ AANKOOP VAN EEN ITEM

ALS U EEN FLUWEEL WINKELITEM KOOPT, LEES DAN DE VOLGENDE INFORMATIE EN INSTRUCTIES

Informatie over het herroepingsrecht 6.1 U heeft het recht om, zonder opgave van redenen, binnen veertien dagen en kosteloos de overeenkomst te herroepen (behalve degene vermeld in de artikelen 6.4. en 6.7.). De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de goederen of de laatste goederen fysiek in bezit krijgt in geval van gedeeltelijke levering. 6.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Pulp Fashion bvba, rue de l'Université 1050 Brussel, België, e-mail: info@velvetshop.be) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaand herroepingsformulier (art. 6.10), maar dit is niet verplicht. U kunt het herroepingsformulier of een andere duidelijke herroepingsverklaring ook elektronisch invullen en indienen via ons contactformulier op onze website. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van uw desbetreffende verklaring (bijvoorbeeld per e-mail). Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet u ons uw herroepingsverklaring vóór het verstrijken van de genoemde termijn sturen.

Beperking van het herroepingsrecht

6.3 VELVET SHOP verzegelt producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren na het openen of vervangen van de verpakking. Niet-limitatief betreft dit bijvoorbeeld cosmetische producten en ondergoed. Bij levering van verzegelde goederen kan geen beroep worden gedaan op het herroepingsrecht, op voorwaarde dat de originele verzegeling intact is.

Gevolgen van herroeping 6.4 In het geval van een geldige herroeping zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u, indien van toepassing, een andere bezorgmethode dan de standaardlevering hebt gekozen) zonder uitstel en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij kennis hebben gekregen van uw herroepingsverklaring. 6.5 Wij vergoeden met hetzelfde betaalmiddel als u conform artikel 9 heeft gebruikt, tenzij wij uitdrukkelijk een ander betaalmiddel overeenkomen. De terugbetaling is voor u kosteloos. 6.6 U moet de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u uw verklaring van herroeping aan ons hebt meegedeeld, aan ons retourneren of retourneren op het adres Universiteitsstraat 17, 1050 Brussel. Stuur de artikelen eenvoudig terug voordat de periode van 14 dagen is verstreken. 6.7 Aan deze deadline wordt voldaan als u de goederen verzendt voordat de deadline is verstreken. Wij nemen de retourkosten voor onze rekening als u voor een retourzending binnen Belgisch grondgebied gebruik maakt van het aan u verstrekte retourlabel. In alle andere gevallen zijn de retourkosten voor uw rekening. De retourkosten zijn afhankelijk van de kosten die de bezorger van jouw keuze hanteert. 6.8 Wij behouden ons het recht voor om de terugbetaling uit te stellen totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat u een bewijs van verzending van de goederen heeft verstrekt, afhankelijk van welke datum zich het eerst voordoet. 6.9 U moet het waardeverlies van de geretourneerde goederen dragen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen te garanderen.

MODEL VOOR HERTREKKINGSFORMULIER

6.10 (Als u zich wilt herroepen uit dit contract, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug) Aan Pulp Fashion sprl, 17 rue de l'Université 1050 Brussel, e-mail: info@velvetshop.be Ik/wij (*) informeer/ breng (*) hierbij mijn/onze (*) herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van het goed (**)/ hieronder op de hoogte — Besteld op (*)/ontvangen op (*) — Naam van de consument(en) — Adres van de consument(en) — Datum (*) Doorhalen waar van toepassing

(**) Door dit formulier in te vullen, geef ik aan dat ik mijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen met betrekking tot verzegelde producten, op voorwaarde dat de originele verzegeling intact is. PULP FASHION SPRL heeft het recht om de herroeping te weigeren als de producten zonder verzegeling of met een verbroken verzegeling worden geretourneerd.

 1. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT BIJ AANKOOP VAN EEN VELVET SHOP PARTNER-ITEM

ALS U EEN VELVET SHOP PARTNER-ITEM KOOPT, LEES DAN DE VOLGENDE INFORMATIE EN INSTRUCTIES

Informatie over het herroepingsrecht 7.1 U heeft het recht om, zonder opgave van redenen, binnen veertien dagen en kosteloos de overeenkomst te herroepen (behalve degene vermeld in de artikelen 7.4. en 7.7.). De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de goederen of de laatste goederen fysiek in bezit krijgt in geval van gedeeltelijke levering. 7.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring uw beslissing om de overeenkomst te herroepen meedelen. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaand herroepingsformulier (art. 7.10), maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet u ons uw herroepingsverklaring vóór het verstrijken van de genoemde termijn sturen.

Beperking van het herroepingsrecht

7.3 VELVET SHOP verzegelt producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren na opening of verandering van de verpakking. Niet-limitatief betreft dit bijvoorbeeld cosmetische producten en ondergoed. Bij levering van verzegelde goederen kan geen beroep worden gedaan op het herroepingsrecht, op voorwaarde dat de originele verzegeling intact is.

Gevolgen van herroeping 7.4 In het geval van een geldige herroeping zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief bezorgkosten (behalve extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u, indien van toepassing, een andere bezorgmethode dan de standaardlevering hebt gekozen) zonder uitstel en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij of de Velvet Shop Partner kennis hebben gekregen van uw herroepingsverklaring. 7.5 Wij vergoeden met hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt conform artikel 9, tenzij wij uitdrukkelijk een ander betaalmiddel overeenkomen. De terugbetaling is voor u kosteloos. 7.6 U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u uw herroepingsverklaring aan ons heeft meegedeeld, terug te sturen of terug te sturen naar de Velvet Shop Partner. Op de productdetailpagina vindt u een link waarmee de Velvet Shop-partner wordt geïdentificeerd, evenals hun contactgegevens. Hun contactgegevens vindt u ook in het PDF-bestand met de titel “Informatie over het herroepingsrecht” dat is bijgevoegd bij de orderbevestiging die wij sturen Jij. Wij raden u aan het retourlabel te gebruiken dat bij uw bestelling is geleverd en dat u ook op uw klantaccountpagina kunt afdrukken. Als je geen toegang hebt tot een printer of problemen hebt met het downloaden van het retourlabel of een nieuw retourlabel nodig hebt, kun je contact opnemen met de klantenservice om er één aan te vragen (contactgegevens hieronder). Deze deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen. 7.7 Wij vergoeden de retourkosten alleen als u gebruik maakt van het aan u verstrekte retourlabel. In alle andere gevallen zijn de retourkosten voor uw rekening. De retourkosten zijn afhankelijk van de kosten die de bezorger van jouw keuze hanteert. 7.8 Wij behouden ons het recht voor om de terugbetaling uit te stellen totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat u een bewijs van verzending van de goederen heeft verstrekt, afhankelijk van welke datum het vroegst valt. 7.9 U moet het waardeverlies van de geretourneerde goederen dragen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen te garanderen.

MODEL VOOR HERTREKKINGSFORMULIER

7.10 (Als u dit contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug) Aan Pulp Fashion sprl, Universiteitsstraat 17, 1050 Brussel, e-mail: info@VelvetShop.be.

Ik/wij (*) breng(en) hierbij (*) op de hoogte van (*) mijn/onze (*) herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van de goederen (**)/ hieronder — Besteld op (*)/ontvangen op (*) — Naam van de consument(en) — Adres van de consument(en) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is

(**) Door dit formulier in te vullen, geef ik aan dat ik mijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen met betrekking tot verzegelde producten, op voorwaarde dat de originele verzegeling intact is. PULP FASHION SPRL heeft het recht om de herroeping te weigeren als de producten zonder verzegeling of met een verbroken verzegeling worden geretourneerd.

Om onder het herroepingsrecht te kunnen retourneren, moeten verpakte of verzegelde Velvet Shop Partner-artikelen in de originele, ongeopende verpakking naar Velvet Shop worden verzonden. Velvet Shop Partner-artikelen moeten intact zijn en mogen niet zijn gebruikt. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor Velvet Shop Partner-artikelen die niet verzegeld zijn of waarvan de originele verpakking beschadigd is en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd.

 1. 100 DAGEN RECHT OP RETOUR

8.1 Onverminderd het wettelijke herroepingsrecht waarvan u profiteert, verlenen wij u een recht op retour, verlengd tot 100 dagen vanaf ontvangst van de goederen. Op grond van dit herroepingsrecht heeft u de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren, zelfs nadat de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken (zie de informatie hierboven over de uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht). Het recht op retour wordt uitgeoefend door de goederen aan ons te retourneren, of, in het geval van een Velvet Shop Partner-artikel, door ze binnen 100 dagen na ontvangst van de goederen aan de Velvet Shop Partner te retourneren. 8.2 Voor elke retourzending van Velvet Shop artikelen kunt u gebruik maken van het retourlabel dat bij uw bestelling is gevoegd of dat vanuit uw klantaccount kan worden bewerkt. Als je geen printer hebt, moeite hebt met het downloaden van het retourlabel of een nieuw label nodig hebt, kun je contact opnemen met onze klantenservice. 8.3 Voor het retourneren van Velvet Shop Partner artikelen kunt u gebruik maken van het retourlabel dat bij uw bestelling is gevoegd. Op elke relevante productpagina verschijnt een link naar de pagina met informatie over de identiteit van de betreffende Velvet Shop Partner en hun contactgegevens. Deze contactgegevens vindt u ook in de informatie over het herroepingsrecht, die wij als PDF-document bij onze orderbevestigingen voegen. 8.4 De retourtermijn wordt gerespecteerd als u de goederen binnen deze termijn verzendt. 8.5 Dit recht op retour wordt u alleen verleend op voorwaarde dat u de goederen alleen hebt gepast om de maat te controleren, zoals u dat in een winkel zou doen, en dat het artikel compleet, intact, in de originele verpakking en in de originele verpakking aan ons wordt geretourneerd. in perfecte staat.

8.6 . VELVET SHOP verzegelt producten die om gezondheidsredenen of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te retourneren na het openen of veranderen van de verpakking. Niet-limitatief betreft dit bijvoorbeeld cosmetische producten en ondergoed.

Bij levering van verzegelde goederen kan geen beroep worden gedaan op het herroepingsrecht, op voorwaarde dat de originele verzegeling intact is. Bovendien wordt het retourneren van dergelijke verzegelde producten alleen geaccepteerd op voorwaarde dat de producten in de originele verpakking worden geretourneerd. Anders kan VELVET SHOP de retourzending weigeren, of de kosten van de originele transportverpakking in mindering brengen op het terug te betalen bedrag. 8.7 De wettelijke bepalingen inzake herroeping zijn slechts van toepassing totdat de wettelijke herroepingstermijn is verstreken. Het recht op retour heeft geen invloed op uw rechten op het gebied van wettelijke garantie en conformiteit waarvan u onbeperkt profiteert. Bij aankoop van cadeaubonnen is het recht op retour uitgesloten.

8.8 Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het 100 dagen retourrecht niet van toepassing is op de bijdrage aan de klimaatbescherming als u heeft besloten de CO2-voetafdruk van uw bestelling te compenseren. Uw wettelijke herroepingsrecht blijft onaangetast.

 1. TERUGBETALING

Een eventuele terugbetaling door ons wordt gestort op de rekening waarmee u de betaling heeft gedaan. Bij betaling per factuur of vooruit wordt het bedrag overgemaakt op de rekening waarvan de overboeking heeft plaatsgevonden. Indien u met PayPal of creditcard heeft betaald, wordt het bedrag teruggestort op de bankrekening die aan deze betaalmethode is gekoppeld. Bij betaling met een cadeaubon crediteren wij het betreffende bedrag op uw klantenrekening.

 1. KLANTENSERVICE

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via de CONTACT-pagina van onze website.

 1. GEMENGD

11.1 Toepasselijke wettelijke bepalingen regelen onze aansprakelijkheid voor producten met gebreken. 11.2 U kunt deze Algemene Voorwaarden raadplegen op de website www.velvetshop.be . U kunt dit document ook afdrukken of opslaan via de gebruikelijke functie van uw internetbrowser (meestal van "bestand" naar "Opslaan als"). U kunt dit document ook in PDF-formaat downloaden en archiveren door hier te klikken. Om het PDF-bestand te kunnen lezen, is Adobe Reader-software (gratis beschikbaar op www.adobe.fr) of een ander programma dat compatibel is met het PDF-formaat vereist.

11.3. Alleen personen van 18 jaar of ouder kunnen gebruik maken van de aanbiedingen die beschikbaar zijn op www.velvetshop.be.

11.4 . Elke klant mag slechts één account tegelijk hebben bij Velvet Shop. Wij behouden ons het recht voor om meerdere opnames te verwijderen. 11.5 U kunt de algemene voorwaarden en de contractuele voorwaarden van uw bestelling ook archiveren door de algemene voorwaarden te downloaden en het overzicht van uw bestelling in de online winkel op te slaan met uw browser, of de e-mail met de orderbevestiging die automatisch naar u wordt verzonden. na uw aankoop naar het e-mailadres dat u bij ons heeft aangegeven. Deze orderbevestiging bevat de referenties van uw bestelling en een link om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen. De orderbevestiging kunt u opslaan of afdrukken via de betreffende functie in uw e-mail. 11.6 De Europese Commissie biedt consumenten een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Consumenten kunnen een geschil over een online bestelling oplossen zonder tussenkomst van een rechter. Het online platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via deze url-link: http://ec.europa.eu/odr/. 11.7 De toepassing van het Weens Koopverdrag (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 11.8 Indien één of meerdere clausules van de Algemene Voorwaarden nietig zijn, zal dit geen invloed hebben op de legitimiteit van de overige clausules die wel geldig blijven.

Pulp Fashion sprl

Adres: 24, Universiteitsstraat 1050 Brussel

Wettelijke vertegenwoordigers: Alexandre de Hooverlandt, zaakvoerder

Intracommunautair BTW-nummer: BE 0880 550 063

Versie: 28-10-2020